DRASTIČAN PAD BROJA PUTNIKA Bečki aerodrom pretrpeo gubitak od 41 milion evra

Objavljeno: November 18, 2020


Bečki aerodrom Švehat pretrpeo je teške gubitke zbog pada broja putnika za 71 odsto. U trećem kvartalu, usled korona virus krize gubitak je, zbog pada broja putnika i prometa, iznosio 41 milion evra.

Od januara do septembra je grupacija Bečki aerodrom, koja uključuje kako aerodrom Švehat, tako i učešće u aerodromima Malta i Košice bila suočena sa padom broja putnika za 71,2 odsto na 8,7 miliona.

Samo u Beču broj putnika je pao za 70,7 odsto, na oko nešto više od sedam miliona putnika. Sa tog aerodroma je, u prvih devet meseci, broj poletanja i sletanja opao za nešto više od 60 odsto. Istovremeno je opao i obrt za oko 57 odsto, na 277 miliona evra.

Pogledajte video