Voda sa planina u Beču!

Objavljeno: February 15, 2020


Najbolje piće u Beču (osim bečkog vina) dolazi direktno iz česme: sveža planinska voda. Dva cevovoda sa Alpa – iz Donje Austrije i Štajerske – svakog dana snabdevaju grad sa 400 hiljada metara kubnih sveže vode – što je dovoljno da se napuni 2,5 miliona kada.

Probajte vodu za piće u Beču na nekoj od hiljadu javnih česmi! Beč je ujedno prvi grad na svetu koji je svoju zalihu vode zaštitio ustavom.

Pogledajte video