44 OSOBE ZATRAŽILE OBEŠTEĆENJE Austrija isplatila 100.000 evra žrtvama terorističkog napada iz novembra

Objavljeno: September 7, 2021


Nakon terorističkog napada, koji je Austrijanac albansko-makedonskog porekla počinio, 44 osobe dobile su do sada obeštećenje, proizilazi iz odgovora ministra za socijalna pitanja Volfganga Mikštajna na upit poslanika stranke Neos. Obeštećenje je isplaćeno za psihički i fizički bol, pri čemu one moraju biti procenjene kao teška telesna povreda.

Prilikom ocenjivanja individualne situacije podnosioca molbe za dobijanje obeštećenja komisija mora uzeti u obzir situaciju svakog pojedinca. Zakon o žrtvama zločina predviđa pravo na obeštećenje za pretrpljenu telesnu i psihičku bol, i to paušalne iznose koji se određuju na osnovu stepena boli od 2.000 do 12.000 evra.

Pogledajte video