ŠTA KADA FIRME IMAJU SAMO PO JEDNOG ZAPOSLENOG One su kičma privrede u ovom evropskom gradu

Objavljeno: April 5, 2021


Pre tačno 370 dana Grad Beč je podrškom za "rad od kuće" pokrenuo prve mere pomoći. Od tada je realizovano 50 mera i isplaćeno više od 500 miliona evra za zapošljavanje, ekonomiju, zdravstvo, socijalna pitanja i kulturu.

Novi paket pomoći za 2021. godinu je već u toku, od aprila slede isplate pomoći preko Privredne agencije Beča i Fonda "waff". Fokus novih mera pomoći su preduzeća sa jednim zaposlenim i digitalizacija.

Pogledajte video